plastové nádrže na vodu - septiky - žumpy - čistírny a čističky odpadních vod - vsakovací systémy - čerpadla - trávníky

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 4 slideshow 4

Jste zde

Čistírny, čističky odpadních vod pro rodinné domy

Čističky odpadních vod (ČOV)

Princip biologického čištení metodou SBR (sekvenční biologické čištění) Vhodný pro rodinné domy  od  s dvěma a dvaceti obyvateli.
Dalším řešením, j jsou samonosné domovní čističky odpadních vod.  Odpadní vody jsou čištěny aerobně biologickým způsobem, což znamená, že se organická hmota rozkládá působením mikroorganismů, jež ke svému životu potřebují kyslík ze vzduchu. Fungují velmi podobně jako velké čistírny odpadních vod.

1.  krok  - Přítok splaškové vody,  usazování kalů na dně komory. Ve vrchní části je voda bez kalů a je přečerpána do druhé komory.
2.  krok - Ve druhé komoře probíhá provzdušnění a usazení  kalu.  (sekvenční biologické čištění)
3.  krok – Usazení aktivního kalu, v druhé polovině nádrže zůstává vyčištěná voda
4.  krok – Kal  který  zůstane usazený  na dně se čerpá zpět do první komory, čistá vytištěná voda de vyčerpává mimo čističku k dalšímu využití.

Hlavními výhody:
- Vysoký  účinek  vyčištěné splaškové vody.
- Funkce čištění i při výpadku el. proudu,
- Nízké náklady na provoz čistírny,
- Plně automatické nenáročné na údržbu.

Upozornění -
Domácí čističky odpadních vod mají za povinností žádat  o stavební povolení u příslušného odboru životního prostředí - čistička totiž patří do kategorie "vodní dílo".
Jedním z důvodů je co s vyčištěnou vodou .Nejčastěji se to řeší vypuštěním vyčištěné odpadní vody nedalekého do potoka, řeky či rybníka.  Budeme však potřebovat hydrogeologické vyjádření, že v místě, kde hodláme tuto odpadní vodu vypouštět. Dalším způsobem je využití vsakovacího systému. (potřebujeme také povolení z důvodů možnosti znečištění podzemní vody.)