plastové nádrže na vodu - septiky - žumpy - čistírny a čističky odpadních vod - vsakovací systémy - čerpadla - trávníky

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 4 slideshow 4

Jste zde

Modrá úspora dotační program

Chcete mít vždy svěží zahrádku a zdravý trávník ?

Potřebujete dostatek vody. Ten si můžete nyní pro zahradu i technické zabezpečení Vašeho domu zabezpečit i za částečnou dotační intervenci.

Připravíme Vám kompletní žádost

Podpora je možná

A.)    Ve výši až 15 000,- Kč + 3 500,- Kč/m3  retenční nádrže na odpojení srážkové vody od stávající kanalizace a její akumulace na vlastním pozemku příslušejícího k Vaší nemovitosti.
·    tato oblast podpory je určena pouze pro stávající domy v rámci celé ČR, které mají v současné době srážkové vody svedeny přímo do kanalizace;
·    retenční nádrže mohou mít různou podobu (např. zahradní rybníček / jezírko) a mohou tedy ozvláštnit Vaši zahradu a ještě šetřit Vaši peněženku při zalévání trávníku.

B.)    Ve výši 20.000,- Kč + 3.500,- Kč/m3 retenční nádrže
·    Podpora je určena pro stávající nemovitosti v lokalitách ČR zasažených akutním nedostatkem vody;
·    tato oblast podpory je určena na  instalaci akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, kterou lze využít pro zálivku zahrady;
·    Tato podpora není určena pro novostavby.

C.)    Ve výši 30.000,- Kč + 3.500,- Kč/m3 retenční nádrže
·    Pro stávající nemovitosti i novostavby v celé ČR;
·    tato oblast podpory je určena na instalaci akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, kterou je nutné využít prioritně na splachování WC v domě a pro zálivku Vaší zahrady a trávníku;

D.)    Ve výši až 60.000,- Kč + 3.500,- Kč/m3 retenční nádrže
·    Pro stávající nemovitosti i novostavby v celé ČR, kde máte trvalé bydliště;
·    tato oblast podpory je určena na instalaci důmyslného systému, který využívá přečištěnou odpadní vodu z Vašeho domu (např. přečištěnou šedou vodu ze sprch a umyvadel) k následnému využití pro splachování toalet a zálivku Vaší zahrady a trávníku;
·    tento systém můsí být vhodně doplněn o zachytávání vody do akumulační nádrže a využití srážkové vody v tomto Vašem dokonalém domácím systému;

E.)    Ve výši až 45 000,- Kč + 3 500,- Kč/m3 retenční nádrže
·    Pro stávající nemovitosti i novostavby v celé ČR, kde máte trvalé bydliště,
·    tato oblast podpory je určena na instalaci důmyslného systému, který využívá přečištěnou odpadní vodu z Vašeho domu (např. přečištěnou tzv. šedou vodu ze sprch a umyvadel) k následnému využití pro splachování toalet /tato podpora není určena pro zachycování srážkové vody/.

 Všechny tyto podpory však nejsou určeny pro rekreační objekty.
 Doplňující dotazy Vám zodpovíme na adrese: retencni.nadrze@gmail.com
 Nebo na naši adrese info@travniservis.cz a tel :736623580