plastové nádrže na vodu - septiky - žumpy - čistírny a čističky odpadních vod - vsakovací systémy - čerpadla - trávníky

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 4 slideshow 4

Jste zde

Retenční nádrž, nádrž na dešťovou vodu, plastová nádrž nebo také jímka

Retenční nádrž na dešťovou vodu je prvek obvykle osazený jako mezičlánek mezi dešťovými svody a kanalizací. Případně je možné  napojit nádrž  na nějaký vsakovací systém, který umožní,  aby se voda vsakovala do podzemních vod pomocí např. vsakovacího tunelu  a tím nedocházelo k jejímu  znečištění v kanalizaci  (přírodní prostředí).
Dále nádrž slouží  k akumulaci dešťové vody a jejímu následnému využití k zalévání, případně po přefiltrování lze vodu využít jako užitkovou - tzn. k praní, splachování, mytí nádobí.

1. Retenční  nádrž  Graf samonosná  s připojením přívodu dešťové vody a přepadu
1. Retenční  nádrž  Graf samonosná  s připojením přívodu dešťové vody a přepadu do vsakovacího systému.

Ekologické, ekonomické
Nejen, že lze díky retenční nádrži ušetřit na vodném a stočném, instalací také přispíváte ke zlepšení hydrogeologických podmínek. Při správném návrhu nádrže lze snížit odtokový součinitel vaší stavby téměř na nulu. V praxi to znamená, že co na vaši parcelu naprší, to na ní zůstane. Nedochází tak k přetěžování kanalizace při přívalových dešťích.  

Firma  Travniservis.cz   Nabízí pouze samonosné  nádrže  a to z důvodu  stoprocentní záruky za dílo.
Plastové samonosné jímky, nádrže, zásobníky na dešťovou vodu Graf Carat jsou vyrobené vysokotlakým vstřikováním polyethylenu (PE) do speciálních forem a následně ztlačeny v obrovském lisu největším v Evropě. Není nutné obetonování, jsou žebrované a samonosné. Tento druh výroby je celosvětově jedinečný a lze jím dosáhnout velmi vysoké stability materiálu a dokonalé přesnosti všech částí výrobku a na sebe navazující širokou nabídkou příslušenství.
Carat je výrobek špičkové kvality, splňuje nejvyžší standarty kvality moderní výroby, důkazem je, že výrobce na tento výrobek dává záruku 25 let.
Lehká manipulace, snadná doprava a usazení jímky s kvalitou provedení vyváží její pořizovací cenu.

2. Doprava nádrže je jednoduchá, manipulaci je možné provádět bez mechanizace.
2. Doprava nádrže je jednoduchá, manipulaci je možné provádět bez mechanizace.

 3. Manipulace s nádrží pomocí  bagru před usazením do  výkopu.
3. Manipulace s nádrží pomocí  bagru před usazením do  výkopu.

4. Usazení  nádrže do připraveného výkopu.
4. Usazení  nádrže do připraveného výkopu.

5. Úprava dna výkopu, obsyp pískem.
5. Úprava dna výkopu, obsyp pískem.

6. Obsypání nádrže pískem a zeminou, dopuštění  nádrže vodou do 1/3.
6. Obsypání nádrže pískem a zeminou, dopuštění  nádrže vodou do 1/3.   

7. Nasazení víka nádrže, víko je nasazené na gumě takže se dá snadno nastavit a
7. Nasazení víka nádrže, víko je nasazené na gumě takže se dá snadno nastavit a dodatečně posunout na výšku terénu.

8. Napojení dešťových svodů a přepadu do vsakovací jímky.
8. Napojení dešťových svodů a přepadu do vsakovací jímky.

Retenční  nádrž  a její provozování   
Jak jsme již říkali, retenční nadrž je pouze nádrž, která zadržuje dešťovou vodu pro zálivku nebo pro  jiné účely . Voda, která se do nádrže nevejde, odtéká přepadem většinou do vsakovací jímky nebo jiného systému např. kanalizace.

9. Napojení dešťových svodů a přepadu.
9.Napojení dešťových svodů a přepadu.
9. Napojení dešťových svodů a přepadu.

Co když neprší?
Retenční nádrže se instalují se systémem automatického dopouštění. Sondy v nádrži bez přestávky vyhodnocují stav hladiny a v případě potřeby nádrž dopustí na minimální potřebnou vodu. U retenčních nádrží se systémem dopouštění je potřeba dbát na správné navržení hladin tak, aby bylo dopuštění aktivováno pouze v případě kdy je to opravdu potřeba a zároveň zbyl dostatečný retenční objem v nádrži pro zachycení případných srážek.

10. Dopouštění  nádrže pomocí elektromagnetických ventilů
10. Dopouštění  nádrže pomocí elektromagnetických ventilů

V případě, že je systém hlídání hladin špatně nastaven a nádrž se dopouští zbytečně moc, ztrácí funkci zadržení vody a dešťové srážky, které by měly být zachyceny nádrží odtékají přes bezpečnostní přeliv dále do kanalizace. Dochází tak k využívání vody dopouštěné z vodovodu a dešťová voda pouze "protéká" přes nádrž.

Nabízíme kompletní dodávku včetně projektu, realizace a následné  údržby. Firma Travniservis.cz se zabývá  celým systémem  využití  dešťové vody kde  retenční a vsakovací systémy jsou nedílnou součástí.
Firma www.travniservis.cz nabízí  kompletní řešení  včetně  návrhu dodávky a samotné realizace a dalších služeb spojených s vaši zahradou.  

Úprava terénu  po realizaci retenční nadrže.
Úprava terénu  po realizaci retenční nadrže.
 

více najdete  www.travniservis,cz