plastové nádrže na vodu - septiky - žumpy - čistírny a čističky odpadních vod - vsakovací systémy - čerpadla - trávníky

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 4 slideshow 4

Jste zde

Zasakovací nádrže

Zasakovací nádrž akumuluje nadbytečnou vodu kterou již není schopna pojmout retenční nádrž. Místo vypouštění přebytkové dešťové vody do kanalizace se voda akumuluje v nádrži a vodu postupně vsakuje do země. Díky nádrži nedochází k přetěžování a přeplňování stokové a kanalizační sítě.

 

V případě dosažení maximální kapacity zasakovací nádrže přebírá starost o vodu další přepad který ústí do kanalizace. Nedojde tak k přeplnění reteční a zasakovací nádrže a možnému poškození objektů systému.

 

K přesměrování dešťové vody do kanalizace dochází pouze v případě že je dosažena maximální kapacita retenční nádrže, která slouží k zpětnému využití vody a zároveň pokud je dosažena i maximální kapacita zasakovací nádrže. V praxi k tomuto přepouštění dochází pouze v extrémních případech dlouhodobých dešťů, které již není systém schopný pojmout.

 

Zasakovací nádrž lze instalovat jak součást retenčního systému společně s retenční nádrží a závlahou, ale také jednotlivě jako ekologické řešení nakládání s dešťovou vodou.

 

retenční nádrž s přepadem do vsakovací nádrže